ORGANIZATORZY

Poznaj polskie spółki skutecznie budujące swój biznes na rynkach zagranicznych

INTERNATIONAL

Zamknęliśmy zapisy w formule stacjonarnej z powodu wyczerpania dostępnych miejsc. Zapraszamy do rejestracji do udziału online.

INVESTOR DAY

17-18 stycznia 2023

Dlaczego International Investor Day?

Dynamika wzrostu wartości bezpośrednich inwestycji za granicą przedsiębiorstw z Polski po III kw. 2021 r. wobec średniej dla analogicznego okresu
w latach 2015-2019

Rekordowe dochody z tytułu polskich inwestycji zagranicznych w 2021 r. (wobec 5,3 mld zł w 2020 r. i 8,6 mld zł w 2017 r.)*

mld zł

13,9

109,7

+90

mld zł

%

Wartość inwestycji polskich firm za granicą do końca 2021 r.* Część z nich jest notowana
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

* Raport Narodowego Banku Polskiego: „Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2021 roku”

** Raport PwC i PFR TFI: „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki za granicą w 2021 roku"

O czym dowiesz się podczas International Investor Day?

Zapraszamy na panele dyskusyjne oraz prezentacje, w których wezmą udział przedstawiciele polskich spółek z ekspozycją działalności na rynkach zagranicznych oraz eksperci inwestycyjni. Zaproszeni gości poruszą m.in. następujące tematy:

METODY WZROSTU

Jakie kroki poczyniły polskie spółki z różnych branż przechodząc od prowadzenia działalności na polskim rynku do jej skalowania za granicą? Co je motywowało do szukania okazji biznesowych?

SPECYFIKA INWESTYCJI

Na co zwracają uwagę zarządzający funduszy, inwestujących
w polskie spółki global? Jakie są kluczowe mocne i słabe strony
w porównaniu z inwestycjami w stricte zagraniczne aktywa?

CECHY RYNKÓW

Czym cechuje się polski rynek, rynki CEE, a czym rynki Europy Zachodniej i pozaeuropejskie? Jakie są wskazówki firm mających za sobą ekspansję poza Polską?

____

____

____

PRZYSZŁOŚĆ W BIZNESIE I NA GIEŁDZIE

____

Jak wojna na Ukrainie i spowolnienie gospodarcze wpływają na ekspansję kapitałową polskich firm? Czy polscy przedsiębiorcy w kolejnych latach będą zwiększać sprzedaż eksportową i bezpośrednie inwestycje zagraniczne?


Jaka jest przyszłość inwestowania w takie podmioty vs akcje spółek skupiających się na rynku PL?

Agenda

17 stycznia 2023

10:00 - 10:30

PREZENTACJA I

Wojciech Iwaniuk, InnerValue

Andrzej Szurek, InnerValue

10:30 - 11:00

PREZENTACJA II

Dariusz Cegielski, Trans Polonia

11:00 - 12:30

PANEL I

Droga polskich spółek global – od biznesu w Polsce do obecnej międzynarodowej pozycji rynkowej

PRELEGENCI:

Michał Zasępa, Kruk

Bartosz Józefiak, Benefit Systems

Jakub Dwernicki, R22

Grzegorz Młynarczyk, Ailleron


PROWADZĄCY:

Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów

13:00 - 13:30

PREZENTACJA III

Krzysztof Szyszka, Vercom

13:30 - 15:00

PANEL II

Specyfika inwestowania w firmy rosnące zagranicą – perspektywa ekspertów inwestycyjnych

PRELEGENCI:

Rafał Bator, Enterprise Investors

Andrzej Różycki, Tar Heel Capital

Dawid Sukacz, 21 Concordia

Bartłomiej Gola, SpeedUp Venture Capital

Piotr Kuba, PFR TFI


PROWADZĄCY:

Beata Szparaga-Waśniewska, mBank

15:00 - 15:30

PREZENTACJA IV

Krzysztof Bajołek, Answear.com

18 stycznia 2023

11:30 - 12:15

PREZENTACJE

Jacek Kosiec, Creotech Instruments

Kiril Boshov, Eurohold Bulgaria AD

12:15 - 13:00

13:00 - 13:45

Radosław Sosnowski, One2tribe

Wojciech Ozimek, One2tribe

13:45 - 14:30

Robert Strzelecki, TenderHut

14:30 - 15:15

Marek Kamola, Miraculum

10:45 - 11:30

Krzysztof Kostowski, PlayWay

Bogusław Bławat, GPW

15:15 - 15:45

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca zapisów pozostało:

Zapisz się

Kontakt

Icon

m.grzejszczak@innervalue.pl

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:

Icon Icon Icon Icon

PATRONI MEDIALNI: